Arkivnett Oppland

Hjem » Digitale kilder » Norsk Vegmuseum

Lærebog i Bygningskunsten av Theodor Broch

For et par år siden mottok Norsk vegmuseum Lærebog i Bygningskunsten av Theodor Broch som gave fra et Vegkontor. Den viste seg å være svært nyttig og vi fikk snart laget arbeidskopi på grunn av dårlig forfatning og hyppig bruk.

Lærebog i Bygningskunsten består av to bind, og er trykt i Christiania 1848. Det ene bindet består av to tekstdeler på 303 og 499 sider. Her beskrives  … Bygningstechnologi. Borgerlig Bygningskunst. Vandbygningskunst. Vei- og Brobygningskunst  med redskaper og verktøy i alle størrelser og fasonger, materialer, metoder og noe historikk. De utførlige beskrivelsene viser dessuten til de figurerte tegningene i det andre bindet. Tegningene er vakre, men også nyttige fordi de er angitt med mål og vist i både plan og profil.

Tegningene egner seg godt som illustrasjoner, men sammen med tekstene representerer de  dokumentasjon av redskap og bygge- og anleggsteknikker fra 1840-årene. Deres utbredelse og representativitet kjenner vi ikke til. Opplag for boka er ikke oppgitt. Den er … Nærmest bestemt for Den Militaire Höiskoles Elever, og  i forordet forsikrer forfatteren at boka er en oversettelse av … de nyeste og bedste Forfatteres Værker, mens han selv har stått for … Tillempninger efter vore særegne nationale og lokale Forholde. Avslutningsvis kan også trekkes fram eksempel på hvordan forfatterens vurderinger kan være nyttige ved bruk av boka til datering, restaurering, vedlikehold og nye konstruksjoner:  

… Til at udbringe det i Bygningskunsten fornödne rene Sand er af alle Slags Spader den engelske, Fig. 9, den brugbareste; dog kan man i Mangel deraf ogsaa behjælpe sig med Kasteskuffen, Fig. 10, især naar dens Blad forsynes med Jernskoning.  Redskap Norsk vegmuseum, 30. mars 2005, Anne-Mette Nielsen

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn