Arkivnett Oppland

Hjem » Digitale kilder » Historien om Presteseter

Presteseter Sykehus

Presteseter grdSykehuset innlandet HF Reinsvoll,  tidligere Prestesæter asyl, avleverte første del av sitt historiske arkiv til Fylkesarkivet i Oppland 29.08.2001 og 14.09.2001. Arkivet besto av til sammen 6 paller.

Gården Presteseter, gårdsnr. 42, i Vestre Toten, ble kjøpt av fylket i 1911 og var i alt på 2070 mål, det meste skog og udyrket. Selgeren var Ole Christian Presteseter.  Fjøset var omtrent der hvor stabburet i dag står, med gjødselkjelleren like under fordypningen under stabburet som også i dag kan sees.  Stallen var i søndre fløy, nærmere overlegeboligen, og sauehuset lå ved det store vedskjulet ved legeboligene.

Det var vanskelige tider i disse årene, og det var flere kommuner som var interesserte i å få et sykehus.

Hvorfor Presteseter gård ble valgt kan skyldes flere ting, men når en finner navn som ordfører Olav Gjørvad i første kontrollkommisjon så sier ikke det lite.  Den samme mann sto i brodden for bygging av aldershjemmet Gimle og hadde planer for et tuberkulosesykehus på Bøverbru, men ble stoppet av krigen i 1914.  I den første kontrollkommisjon bør nevnes fru Hammerstad fra Kolbu og dr. Bredo Lund, og en drivende kraft var dr. Trost fra Gjøvik.

Byggingen av Presteseter sykehus ble påbegynt i 1911 og åpnet 29. august 1913.  Samtidig med byggingen av Centralen foregikk nedriving av de gamle uthus og oppsetting av nye hus for gårdsbruket, overlegebolig ble også bygd.  Den nåværende låven og fjøset har hatt tre større påbygginger.  Pensjonatet kom i 1923, Kringsjå i 1925, Liggehallene i 1926, så kom søsterhjemmet og etter krigen kom Granly, legeboligene, røkterboligen og Arbeidsbr

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn