Arkivnett Oppland

Hjem » Digitale kilder » Formannskapsprotokoller  

Formannskapsprotokoller

Transkribering av tekster - Fylkesarkivet i oppland.

I kommunearkivene som er deponert hos fylkesarkivet finnes mange håndskrevne eldre protokoller fra begynnelsen av 1800-tallet. Disse omfatter f.eks. Formannskapsprotokoller, kommunestyreprotokoller, fattigstyret, skolekommisjoner m.m.  Fylkesarkivet har ikke hatt ressurser til å transkribere dette omfattende arkivmaterialet. Men enkelte smakebiter finnes. Disse er:

Skolekommisjonenfor Fåberg Præstegield 1827 - 1844 og

Formannskapsprotokoller Lillehammer kommune 1829 - 1844.   

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn