Arkivnett Oppland

Hjem » Databaser » Arkivkataloger » Nasjonale

Nasjonale databaser

 

Hovedkatalog

Hovedkatalog for Riksarkivet omfatter i prinsippet alt arkivmateriale som er tilgjengelig for bruk i Riksarkivet. Hovedkatalogen er et utdrag av Riksarkivets database ASTA (Arkivsystem til alle). I hovedkatalogen er ikke selve arkivdokumentene gjengitt, verken som bilde eller som tekst.

Samkatalog

Gjennom samkatalogen får man tilgang til informasjon om

  • hvilke privatarkiver som er bevart
  • hvor de er bevart
  • hva de inneholder
  • arkivenes omfang
  • om de er ordnet og katalogisert
  • hvorvidt de er tilgjengelige for bruk

Arkivskapere gir opplysninger om arkivskapers navn og tidsrom for dens virksomhet, hvilken arkivskapertype det er snakk om: En person, bedrift, organisasjon, institusjon m.m.

Informasjon om arkiver i samkatalogen. Her gis informasjon om arkivets navn, tidsrom, oppbevaringssted og arkivets omfang. Det skal være beskrivelse/omtale av arkivets innhold, det gis opplysninger om ordning- og katalogiseringsgrad, klausulbestemmelser m.m.

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn