Arkivnett Oppland

Hjem » Databaser » Arkivkataloger » Oppland

Oppland

Arkivkataloger

For øyeblikket er arkivkatalogene delt i flere områder. Opplandsarkivene har rapportert inn til samkatalogen i ved Riksarkivet, mens kommunale arkiver ligger utenom. Likevel er arkivkatalogen for Fylkesarkivet i Oppland tilgjengelig.

Kommunedatabase
Med støtte fra Arkivnett Norge er det laget en søkbar database som inneholder henvisninger til den kommunale virksomheten i Lillehammer kommune fra 1837 til 1943.

OL-Sluttrapport

Den offisielle sluttrapporten fra de VII Olympiske leker er gjort tilgjengelig for nedlasting i PDF-Format.

OL-Journal

Journalen fra sakarkivet tl LOOC er gjort tilgjengelig for søk.

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn