Arkivnett Oppland

Hjem » Databaser » Arkivkataloger

 

Arkivkataloger

Under Oppland er det lagt ut arkivkataloger knyttet til Opplandsarkivet avd. Maihaugen og Fylkesarkivet.

Nasjonale arkivkataloger utgjør Riksarkivets arkivkataloger for den lokale statlige forvaltning og samkatalogen for privatarkiver.


Kataloger over arkivmateriale

Arkivkataloger består av lister over innholdet i arkivene, mer eller mindre detaljerte. Noen har også med opplysninger av historisk og arkivteknisk art. Arkivkataloger vil være tilgjengelige for publikum i ulike former.

Samkatalog over privatarkiver.

Når det gjelder privatarkivene er det etablert en egen samkatalog. Samkatalogen over privatarkiver i Riksarkivet er en nasjonal database over arkiver etter personer, bedrifter, organisasjoner og institusjoner m.v. som oppbevares i offentlige og private oppbevaringsinstitusjoner.

Gjennom samkatalogen får man tilgang til informasjon om

  • hvilke privatarkiver som er bevart
  • hvor de er bevart
  • hva de inneholder
  • arkivenes omfang
  • om de er ordnet og katalogisert
  • hvorvidt de er tilgjengelige for bruk.

Arkivnett Oppland har lagt ut en egen samkatalog over privatarkiver i fylket. Denne er under oppbygging.

Andre typer kataloger.

Andre kataloger kan omfatte oversikt overandre typer arkivmateriale enn tradisjonelle papirarkiver. Dette kan omfatte fotomateriale, bibliotekkataloger, journaler m.m.

Adgang til selve arkivene er mulig ved å henvende seg til den enkelte oppbevaringsinstitusjon. Du kan ikke bestille fra samkatalogen.

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn