Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Gran Lions Club

Gran Lions har gitt arkivmateriale i gave til Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene avd. Hadeland Folkemuseum.

Skatteligninga for Gran 1972. Utgitt av Lions Club Gran.
Jacob Ihlen tok initiativ til å danne Gran Lions i 1965 etter anmodning fra Lions Club Hamar. Arkivmaterialet som er gitt i gave er fra perioden 1965-2002.

Arkivet består av møtereferat, saksarkiv, regnskap, bilag, trykte utgaver av skatteligningen for Gran (1966-2001) og en modell. Tilsammen utgjør dette 1,15 hyllemeter. Arkivet er tilgjengelig for publikum.

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn