Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Norsk Musikkråd Norsk Musikkråd Oppland har avlevert sitt arkiv til Opplandsarklivet avd. Maihaugen
Har avlevert sitt arkiv til Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Administrasjonen i Oppland er lagt ned. Felles administrasjon for Norsk Musikkråd i Hedmark og Oppland vil bli etablert med det første.
Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn