Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Samferdselsnemda i Oppland

Samferdselsnemda i Oppland. Avlevering av 10 hyllemeter til fylkesarkivet.


Fylkesarkivet i Oppland mottak en tilvekst fra fagenheten Samferdsel i januar 2005. Tilveksten omfatter 10 hyllemeter med styresaker fra Samferdselsnemda i Oppland for ytterår 1946 - 1967.  Ordning og registereringsarbeid er iverksatt.

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn