Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Lillehammer og Fåbergs historie

Det er bind II om perioden 1827 til 1914 som nå foreligger. Den betydelige forsinkelsen skyldes at utkastet til den opprinnelige forfatteren av ulike årsaker ble løst fra oppgaven før ferdig manus forelå.


For fire år siden overtok derfor professor Prysers kollega på Høgskolen Trond Feiring oppgaven. Se bokanmeldelse -->
Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn