Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Digitalisering av eldre arkive

Fylkesarkivet i Oppland arbeider med digitalisering av eldre arkiver for deretter å gjøre disse elektronisk tilgjengelig for søk.

Fylkesarkivet er i gang med skanning av kulturminnevern-arkivene i Oppland fylkeskommune. Dette vil gjøre arkivene elektronisk tilgjengelig for saksbehandlerne via internett, samtidig som arkivene er trygt oppbevart ved fylkesarkivet.

Fordelene ved digital dokumenthåndtering kan oppsummeres slik:

Fjerner behovet for tilgjengelige papirarkiver og frigjør plass
Informasjonen vil være lett tilgjengelig
Fjerner manuelle arbeidsformer i forbindelse med arkivering og utlån.
Effektiviserer arbeidet slik at saksbehandlingen blir raskere.
Dette gir igjen bedre service overfor brukerne
Arkivdokumentene oppbevares trygt sikret mot uhell, brann oversvømmelse og lignende
Totalt sett gir dette besparelser og bedre ressursutnyttelse
Fylkesarkivet vil kunne påta seg skanningoppdrag for andre som har behov for rask tilgang til sine papirbaserte arkiver.

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn