Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Vestre Lunner Ungdomslag

Randsfjordmuseene AS avd. Hadeland Folkemuseum har mottatt et tillegg til arkiv HF 213 Vestre Lunner Ungdomslag.

Opplandsarkivet avd. Hadeland Folkemuseum har mottatt et tillegg til arkiv HF 213 Vestre Lunner Ungdomslag. Det er kopi av tre prologer skrevet av Ingeborg Wirstad til ungdomslagets 50-års jubileum i 1952, 55-års jubileum i 1957 og 60-års jubileum i 1962. Prologene er tilgjengelig for publikum.

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn