Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Sekretariatet flytter Ny adresse blir:

Opplandsarkivet, sekretariatet
Oppland Fylkeskommune
Kirkegt 76 Serviceboks
2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 92 03
Faks: 61 28 94 91

e-post: opplandsarkivet.sekretariatet(at)oppland.org
http://www.opa.no

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn