Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Hedmark fylkeskommune

Fylkesarkivet har inngått avtale med Hedmark fylkeskommune om deponering av fjernarkivmateriale. Arkiver knyttet til familievern og barnevern overføres 17.02.2004. Deretter følger arkiver etter HVPU institusjonen Åkershagan .

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn