Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Gausdal kommune

Gausdal kommune deponerte sine historiske arkiver 9.februar 2004. Arkivmaterialet omfatter den kommunale virksomheten for Vestre og Østre Gausdal fra 1827 fram til 1964. 

Arkivene er ikke ordnet og er således kun i begrenset omfang tilgjengelig for publikum. Omfanget er på omlag 100 hyllemeter. Fylkesarkivet har startet det møysommelige arbeidet med ordning, katalogisering og kassasjon. Arbeidet vil pågå over flere år.

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn