Arkivnett Oppland

Hjem » Om oss

Arkivnett Oppland presenterer arkivkilder fra Oppland og er nettportal til kilder fra både Norge og utlandet.

På Arkivnett Oppland oppdateres jevnlig med nyheter, arkivinformasjon og kilder etter hvert som databaser blir gjort tilgjengelige, arkivmateriale blir skannet eller transkribert, utstillinger eller undervisningsopplegg blir utarbeidet.

Arkivnett Oppland har som mål å skape bedre kontakt mellom de som eier elle oppbevarer ulike historiske kilder og de som ønsker å gjøre seg kjent med dem. 

Arkivnett Oppland er et møtested for:

  • de historisk nysgjerrige som lurer på hvor man skal henvende seg for å få informasjon
  • slektsgranskere
  • lokalhistorikere
  • historiker og kildene
  • arkivskaper og arkivinstitusjon

Ønsker du mer informasjon ta gjerne kontakt via kontaktskjema eller e-post:  postmottak@arkivnett.ol.no

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn