Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Samferdsel i Oppland - nytt nettsted 1. februar!

HF1993_40_016Arkivnett Oppland lanserer et nytt nettsted 1. februar: Samferdsel i Oppland

Samferdsel i Oppland presenterer samferdselshistorien i fylket basert på kildemateriale i arkivene. Transportemnene man får presentert er hestetrafikk, båttrafikk, bil- og rutebiltrafikk, flytrafikk og jernbanetrafikk, i tillegg til veibygging og spesielle veistrekninger. I tillegg til artikler, arkivkilder og flotte fotografi til hvert emne, tilbyr nettstedet skoleopplegg i emnet spesielt rettet mot elever på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Den digitale formidlingen er tenkt oppfulgt med skolebesøk ved arkivinstitusjonene, i tillegg til spesiallagde oppgaver som ligger på sidene.

I tillegg til å være basert på foto- og arkivmateriale fra de ulike arkivinstitusjonene, er det under utarbeidelsen av disse sidene i stor grad brukt sekundærlitteratur som tar for seg smalere emner innenfor samferdselshistorien. Tilknyttet hvert transportmiddel finnes derfor en fyldig litteraturliste.

Det er et mål at nettstedet Samferdsel i Oppland skal være en “levende” nettside. Sidene er lagt opp slik at brukerne kan komme med kommentarer til sidene og innholdet. Arkivnett ønsker å fylle på med flere artikler, tema, foto – og ikke minst arkivkilder. Så her kan alle fortsette å bidra og gjøre sidene enda mer spennende og innholdsrike.

Prosjektet har fått midler fra ABM-utvikling.

 

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn