Arkivnett Oppland

Hjem » Boka om Erling Stordahl

Boka om Erling Stordahl har kommet, skrevet på grunnlag av Stordahl-arkivet.

Frontomslag: Erling Stordahl - Ildsjel og banebryterI 2005 fikk Opplandsarkivet ved Valdres Folkemuseum en henvendelse fra forskeren Espen Andersen ved Norges Idrettshøgskole, som ville skrive en ”Historisk analyse av Erling Stordahl og utviklingen av helsesporten i Norge”. Museet var selvsagt positive til dette. Det ble skrevet avtale om taushetsplikt for sensitive opplysninger med Stiftelsen Anna og Erling Stordahls Minne og forskeren. Han begynte arbeidet i 2006.

Arkivet OAVF 351 ”Anna og Erling Stordahl” er det største arkiv ved Opplandsarkivet i Valdres. Det består av 351 arkivbokser og 39 avisutklippsbøker, til sammen 390 nummer og ca. 28 hyllemeter. Museet brukte 3-4 år på å ordne alt materialet. Senere er 39 arkivsaker, 35 fotografier og 70 gjenstander utlånt til en minneutstilling i Erling Stordahls hjem ”Bamseli” på Beitostølen.

Espen Andersen har vært på museet flere ganger, gjerne en uke om gangen, for å bruke arkivet. Nå ved Beitostølen Helsesportsenters 40 års jubileum er boka ferdig med tittelen ”Erling Stordahl – Ildsjel og banebryter”, 321 sider, utgitt på Akilles forlag. Museet får hyggelig omtale i forordet: ”Størstedelen av kildematerialet til boken befinner seg i magasinet på Valdres Folkemuseum. Takk til alle på museet som har gitt meg gode arbeidsvilkår og selskap i lunsjpausene. En spesiell takk til konservator Jahn Børe Jahnsen. Han har ordnet store deler av arkivet etter Anna og Erling Stordahl og har vært min guide inn i dette rikholdige materialet. ”

Dette må vel sies å være en av de beste måter man kan bruke privatarkiv på.

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn