Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Digitalisert privatarkiv - Randi Bjørkviks arkiv

Randi Bjørkviks arkiv er materiale samlet i over 30 år for at det skulle skrives gards- og slektshistorie for Hadeland. Noen gards- og slektshistorien ble aldri utgitt. En sentral del av arkivet er familierekonstruksjoner for perioden 1700-1880. Familierekonstruksjonen til Bjørkvik er det materialet som benyttes aller mest av besøkende i arkivet på Randsfjordmuseene avd. Hadeland Folkemuseum.

Nå er de ca 260 permene med familierekonstruksjoner digitalisert og gjort tilgjengelig på DVD.  Vær oppmerksom på at dette er en håndskreven kladd, ikke et ferdig manuskript, mangler og feil kan forekomme. Digitaliseringsarbeidet er utført av Hans Anders Bergsrud og utgivelsen er et resultat 6 års frivillig arbeid. Det var Randi Bjørkviks ønske at museet skulle kunne ta betalt for bruk av materiale fra hennes arkiv. All inntekt av denne dvd går til innkjøp til arkivet ved Hadeland Folkemuseum. For bestilling se http://www.randsfjordmuseene.no/ 

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn