Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Skolehistorien fra Gudbrandsdalen

Klassebilde fra Søre Ål skole i Fåberg fra 1930-tallet. (Eier: Richard Fauskrud)Nettutstilling om skolehistorie i lyd, bilder og tekst. Utstillingen er utarbeidet av Opplandsarkivet avd. Maihaugen som en del av et prosjekt med digitalisering og formidling av lydarkiver i samarbeid med Riksarkivet. Prosjektet er finansiert med støtte fra ABM-utvikling.

Med utgangspunkt i skoleminner fra 300 personer, intervjuet på slutten av 1970-tallet, er det utarbeidet en nettutstilling om skolehistorie for Gudbrandsdalen. Gjennom deres egne stemmer kan du høre deres minner fra skoletiden. Denne utstillingen er begynnelsen på et prosjekt der skoleminner blir presentert i større omfang. Kanskje har du minner om din skoletid, foto av skolene i ditt distrikt som du ønsker skal bli en del av denne utstillingen. Send gjerne opplysninger til Opplandsarkivet avd. Maihaugen.

Gå til utstillingen: Skolehistorien fra Gudbrandsdalen

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn