Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Dokumentasjon av nyere innvandring til Oppland

Foto: Karen BlekenHva vil etterkommere av dagens nye innvandrere til Oppland finne i arkivene om sine forfedre om noen år? Hva vil dokumentene fortelle om hvordan de første årene i Oppland forløp?

Bør ikke arkivene fortelle alles historie, også historien til dem som i løpet av siste generasjon har innvandret til Oppland og bosatt seg i vårt fylke? I dag inneholder arkivene i liten grad denne type informasjon.

Opplandsarkivet er i gang med et prosjekt som har som mål å dokumentere nyere innvandring til Oppland. Det er gjennomført et forprosjekt, som ble avsluttet i januar 2008. Hovedprosjektet skal gå over tre år. Arbeidet med dette startet i september 2008. Prosjektet er finansiert av ABM-utvikling, Norsk Kulturråd og Oppland Fylkeskommune.

Les mer om prosjektet på Opplandsarkivet avd. Maihaugen 

Opplev prosjektet på Digitalt fortalt

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn