Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Opplandsarkivet årsmoete

ÅrsmøtedeltakereOpplandsarkivet avholdt årsmøte 25. mars på Norsk Vegmuseum. Årsmeldingen for 2008 viser at antall ordnede privatarkiv i Opplandsarkivet er hele 4.415 pr 31.12.2008. Det er også gledelig at Opplandsarkivets avdelinger samlet kan vise til økning i publikumsbesøk i 2008.

Utdrag fra Opplandsarkivets årsmelding 2008

Opplandsarkivet er unikt som regionalt, desentralisert nettverk for privatarkivinstitusjoner i Norge. Sentralt i tankegangen er "nærhet til kildene". Samlokalisering med museum gjør at arkiv kan sees i en større kontekst med foto, film, lydmateriale, gjenstander og bygninger ved museene.

Arkivtilvekst og samlet arkivmengde 2008: Oversikten over arkivtilvekst viser 245 aksesjoner i 2008. Avdelingen i Valdres har hatt stor tilvekst, med en økning på til sammen 11 hm. Blant annet ble 10 privatarkiv som tidligere har vært oppbevart i Vang kommune overført til Opplandsarkivet. Med dette har avdeling Valdres nå passert 500 registrert arkiv. Maihaugen og Toten har også hatt stor arkivtilvekst.

Planarbeid: Gjennom hele 2008 har arkivlederne deltatt i samarbeidet om utviklingen av Bevaringsplan for privatarkiv i Oppland. Et viktig grunnlagsmateriale for planarbeidet er bestandbeskrivelsene arkivlederne utarbeidet. Gjennom utveksling av praksis, erfaring og behov, og med besøk av eksterne gjester fra arkivsektoren ble det dannet et bilde av hvilke elementer som bør prioriteres i en bevaringsplan for privatarkiv.

FoU - Forskning, utdanning og formidling: Arkivavdelingene har deltatt i ulike prosjekter og forskningsarbeider hvor materiale fra Opplandsarkivet har vært tatt i bruk. Formidling er en naturlig forlengelse av dette arbeidet. Avdelingen på Maihaugen har stått som leder for prosjektet Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland gjennom hele 2008. I september fikk prosjektet to nye medarbeidere, disse rakk å gjøre en stor innsats innen både forskning og formidling før året var omme.

Andre eksempler på prosjekt- og forskningsarbeid og formidlingstiltak i 2008:

 • Middelalderkirkene i Valdres (Valdres Folkemuseum)
 • Bjørnen i kirken (Valdres Folkemuseum)
 • Arkivnett Opplands Samferdselshistorie i Oppland (Arkivavdelingene har bidratt med materiale)
 • Bokprosjektet Eldre folkemusikkinstrumenter i Nord-Gudbrandsdalen (Folkemusikkarkivet Vågå)
 • Utstillingen Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland (Maihaugen, Prosjekt Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland)
 • Mjøsmuseets årbok 2008
 • Kurs i intervjuteknikk (Lands Museum)
 • Formidlingsopplegg om Øygard skule for bruk i undervisningssammenheng (Norddalsarkivet, Skjåk)
 • Kurs i gotisk skrift (Norddalsarkivet, Dovre)
 • Markering av Norddalsarkivets 25års-jubileum (Norddalsarkivet, Vågå)
 • Skoletilbudet Fysikk og musikk (Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet)
 • Kurs i tonalitetsproblematikk og folkelig syngemåte (Valdres folkemusikkarkiv)

Deltakere på årsmøtet i Opplandsarkivet

Foto: KM Avtjern

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn