Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Samferdsel i Oppland

Samferdsel i OpplandArkivnett Oppland har nå satt i gang prosjektet "Samferdselshistorie i Oppland". Prosjektet skal utvikle et nytt digitalt undervisningstilbud om samferdselshistorien i Oppland, basert på erfaringer gjort i forbindelse med prosjektet "Husmenn i Oppland". "Samferdselshistorie i Oppland" vil presentere jernbaner, skysstrafikk, båttrafikk, utbygging av veier/ bruer og kollektivtrafikk i Oppland i tidsperspektivet 1750- d.d. Den digitale formidlingen vil i stor grad basere seg på kart, digitaliserte kilder, bilder og artikler om aktuelle tema knyttet til samferdsel. Prosjektet vil være både emne- og regionorientert, og har som utgangspunkt å dekke hele fylket. Målet for 2008 vil være å få samlet inn materiale, digitalisere og skrive tekster, og dette vil danne grunnlag for videre arbeid i 2009.

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn