Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Gamlehjemmet Kveldsol i Lunner

Lunners første aldershjem, Kveldsol, ble bygget i 1921 på privat initiativ. Arkivet til aldershjemmet er gitt i gave til Hadeland Folkemuseum og er nå tilgjengelig for publikum.  Lunners første aldershjem, Kveldsol, var i privat drift fra 1921 til 1.1.1965 da det ble overtatt av Lunner menighet. Fra 1.1.1973 ble Kveldsol overdratt til Lunner kommune. Det ble bygget et nytt Lunner Alders- og Sykehjem ved siden av den gamle bygningen. Lunner Alders- og Sykehjem ble innviet 27.6.1978. Den gamle bygningen ble deretter revet.

Mer om Kveldsol kan leses i en artikkelen "Gamlehjemmet Kveldsol i Lunner" i Årbok for Hadeland 2005, skrevet av Marie Aubert Kleven.  

Arkivet er tilgjengelig for publikum og inneholder to møteprotokoller, ei regnskapsbok for Kveldsolmisjonen og bakgrunnsmateriale for årbok-artikkelen om Kveldsol.

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn