Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Inspirasjonsseminar Lillehamme

itilgjengerlighetUniversell utforming – hvordan øke kunnskapen om utforming av tjenester og bygninger. Benytt sjansen – dette er aktuelt for alle.  Arkiv, bibliotek og museer skal bli mer tilgjengelige for alle! Som formidlere av kunnskap, kultur og opplevelse er det viktig å være inkluderende når bygninger og tjenester utformes, og tenke formidling på flere måter. Se program. For å nå de målene regjeringen setter i sin handlingsplan (fremsatt i november 2004) for å øke tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne, fortsetter ABM-utvikling å gjennomføre regionale inspirasjonsseminar for vår sektor. Dels for å informere om begrep som universell utforming, men også for å øke kunnskapen om hvordan bygninger og tjenester kan gjøres bedre tilgjengelig for alle. Se program
 

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn