Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » �ge Hovengens arkiv

Åge Hovengens arkiv er nå ordnet og registrert. Det er nå tilgjengelig for forskning. Dette er et av de største privatarkivene Opplandsarkivet avd. Valdres Folkemuseum har mottatt. Tidligere stortingsmann Åge Hovengen (AP) leverte sitt arkiv til Opplandsarkivet avdeling Valdres Folkemuseum 25. februar 2003 og 5. mars 2004. �ge HovengenAvdelingsarkivar Jahn Børe Jahnsen begynte ordningen av arkivet før jul 2005 og avsluttet arbeidet 8. februar 2006. Arkivet inneholder:
A. 2 arkivskap på 8 skuffer med 426 saksmapper. Alfabetisk liste navn og adresse.
B. 34 arkivbokser med 615 saksmapper. Liste med navn, adresse og saksinnhold. 
C. 37 arkivbokser med 50 nummer om Vestre Slidre kommune, Arbeiderpartiet og valg, EU, Husebyes Venner, Landsforeningen Rettferd for Taperne, Vestre Slidre Sparebank, Valdres Radio, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Stortings-forhandlinger 1973 – 1989 (perioden som stortingsmann) og mye mer.
Til sammen 2 arkivskap og 71 arkivbokser med 1091 saksnummer, omtrent 6,5 hyllemeter. Arkivet er å regne som grovsortert.
Det meste av arkivet dreier seg om Hovengens aktive engasjement for småbrukere og folk nederst på samfunnets rangstige, som ulønnet konsulent for Norges Bonde- og Småbrukerlag. Her finnes bl.a. saksmapper på 347 tvangsauksjoner. I alt omfatter arkivet over tusen enkeltsaker der folk har kommet i klammeri med myndighetene. Blant annet fra saken mellom Nordmarkas godseier Løwenskiold og leilendingene som hevdet retten til å overta brukene der de hadde bodd gjennom mange generasjoner.
Dette er et av Valdres Folkemuseums største privatarkiv. Men Hovengen er aktiv ennå, så det kommer nok mer arkivalia etter hvert.  
Forfatter Jahn Børe Jahnsen

 

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn