Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Husmenn i Oppland

Hvordan var det å være husmann på 1860-tallet? Kan husmannsberetningene fortelle oss hvordan husmannsfolk hadde det? Hva sier husmannskontraktene oss? Hva er en husmann og en innerst? Kanskje du vil være med å synge husmannsvisa sammen med musikkarkivar Stein Villa?

Disse spørsmålene kan du få svar på når du går inn på de nye internettsidene til Arkivnett Oppland. Onsdag 18.01.2006 kl 11.00 blir de nye internettsidene presentert under  et eget nettsted. Husmannssidene inneholder et undervisningstilbud til skoleelever i Oppland. Men også andre historieinteresserte vil finne kilder og informasjon av interesse.

Arkivinstitusjonene i Oppland har gått sammen om å utvikle dette, og har derfor gjort mange ulike kilder tilgjengelig for de som er interessert i å lære mer om husmannsvesenet. På sidene finner du husmannskontrakter, husmannsberetninger, regnskap, dagbøker, fotografier, litteratur og elevoppgaver. Ennå er det ikke like mange arkivkilder fra alle kommunene i Oppland, men i løpet av året vil mer legges ut.

Prosjektet er utviklet med støtte fra Oppland fylkeskommune.

Arkivinstitusjonene har flere tilgjengelige arkivkilder på sine lesesaler, og inviterer både skoleklasser og andre dit.

For flere spørsmål, kontakt oss gjerne:

Arnfinn Engen, Opplandsarkivets sekretariat. Tlf 90 88 33 43

Svein Amblie, Fylkesarkivet i Oppland. Tlf 61 28 18 02

Marit Hosar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Tlf 61 28 89 02

Med vennlig hilsen fra

Arkivnett Oppland

Marit Hosar

 
 

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn