Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Randsfjord kvinneforening

Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene avd. Hadeland Folkemuseum har mottatt i gave arkivet etter Randsfjord kvinneforening. Randsfjord kvinneforening ble stiftet på Jevnaker i 1877 og var en misjonsforening av Det Norske Misjonsselskap (NMS). Arkivet er 0,12 hyllemeter og består av medlemsfortegnelse, regnskapsbøker, bankbøker, takkekort og avisutklipp fra perioden 1897-1984. Foreningen er nedlagt. Arkivet er ordnet og tilgjengelig for publikum.

 

 

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn